Analyse waarde keten 

Inzicht in ecologische en sociale impact in de keten

De maatschappij hecht niet alleen waarde aan de ecologische impact van producten en diensten, maar ook steeds meer aan de ethische kwaliteit ervan. Bovendien ligt er een Europees wetsvoorstel (Due Dilligence) dat bedrijven verplicht  MVO-risico's in kaart te brengen, te voorkomen en te verminderen, zowel voor Europa als Nederland. Dit vereist inzicht en verandering binnen de internationale handelsketen. Tegelijkertijd waarborgt dit inzicht en de daaruit voorvloeiende acties de toekomstbestendigheid van de keten door risico's en kansen proactief aan te pakken

Voordat (partner)projecten opgestart kunnen worden is het essentieel om de internationale MVO-risico's te identificeren. De impact die een organisatie kan maken, wordt bepaald door zowel het risico als de mogelijkheid tot actie die het kan ondernemen. Dit is gebaseerd op de OESO-richtlijnen, die voorschrijven dat zakendoen moet plaatsvinden met respect voor mens en milieu. 

Resultaat

  • Inzicht in MVO-risico's in de internationale handelsketen
  • Prioritering van de MVO-risico's en kansen
  • Overzicht van potentiele (partner)projecten voor het stimuleren van MVO in de keten