Een toekomstbestendige waardeketen

Stel je eens voor: een waardeketen die niet alleen geen schade toebrengt, maar juist positief bijdraagt aan de wereld. Een keten die regeneratie bevordert, een menswaardig bestaan ondersteunt, de natuur omarmt en eerlijke lonen garandeert. Dit is geen utopie, maar een haalbare toekomst waarin bedrijven verantwoordelijkheid nemen en samenwerken voor een eerlijke en duurzame toekomst.

Laten we samen aan de slag gaan.


Diensten

Inzicht

Sta je nog aan het begin van toekomstbestendige ketens? Dan is het verstandig om eerst inzicht te creëren. Met mijn ervaring als duurzaamheidsmanager, CSRD-consultant en B-leader kan ik dit vanuit verschillende invalshoeken aanpakken. Mijn aanpak omvat onder andere brainstormsessies, gesprekken met specialisten en stakeholders, en het raadplegen van wetenschappelijk onderzoek.

CSRD

De CSRD biedt diverse raakvlakken met transparante, eerlijke en groene ketens. Dankzij mijn ervaring met de CSRD kan ik snel deze raakvlakken in de waardeketen identificeren. Vervolgens werken we samen stapsgewijs aan het opstellen van beleid, het formuleren van doelen, het verzamelen van data en het ondernemen van actie.

B-Corp

Overweeg je een B-corp certificaat te behalen of wil je jouw impact als gecertificeerde onderneming vergroten? Dan kunnen we samen aan de slag. Als B-leader en actief lid van de B-corp community weet ik waar je kunt beginnen en hoe je jouw waardeketen kunt verbeteren.

Partnerprojecten

Vanwege de complexiteit van uitdagingen in de keten en het besef dat men niet alles alleen kan, zijn partnerschappen ontzettend belangrijk. Samenwerkingen kunnen plaatsvinden op verschillende niveaus, zoals projectmatige samenwerking met maatschappelijke organisaties voor directe impact of gezamenlijke operaties met concullega's binnen de keten. Ik neem hierin graag de rol als kartrekker en projectleider.

Inspiratie en training

Passie en impact gaan hand in hand, maar hoe bereik je dat? Tijdens een inspirerende sessie of training, afgestemd op de doelgroep van de boardroom tot de werkvloer, maken we het begrip internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen concreet.


“De wereld moet beter af zijn met mij, dan dat het zou zijn geweest zonder mij.”

- Emma Meerkerk - van Bruggen - 


Impact gemaakt met: