Aanpak CSRD als een kans

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een rapportage verplichting voor grotere organisaties met impact die zich ook uitstrekt naar het MKB. Een grondige aanpak van de aanvangsfase van de CSRD is ontzettend belangrijk,  om de rapportageverplichting niet alleen te zien als extra werk maar ook te benutten als een kans om waarde te creëren.

Basis agenda van de training

 • Introductie Duurzaamheid
  • SDG’s
  • Nieuwe economie
 • Context van de CSRD
  • EU Green Deal en Sustainable Finance Action Plan
  • Gerelateerde duurzaamheidsinitiatieven, overeenkomsten en richtlijnen
 • Aan de slag met CSRD
  • Opbouw van de CSRD
  • Stappenplan CSRD
  • Uitleg verschillende ESRS-en
  • Dubbele materialiteitsanalyse, stakeholder dialoog, gap analyse
  • Aan de slag met data
  • CSRD in het jaarverslag
  • Rol van de accountant

Korte beschrijving

 • Introductie Duurzaamheid: Ik ga terug naar de basis: wat is duurzaamheid? Het is belangrijk om te beseffen dat duurzaamheid niet enkel over CO2, energiebesparing en afvalreductie gaat. Het gaat om de balans tussen ecologische, sociale en economische doelstellingen. Dit leg ik uit aan de hand van de 17 SDGs. Tijdens deze introductie zal ik ook voorbeelden geven waarbij ecologische en sociale duurzaamheid hand in hand gaan, en ik zal ook alternatieve economische modellen bespreken.
 • Context van de CSRD: Ik ga in op de relatie van de CSRD met de EU Green Deal en andere duurzaamheidsinitiatieven, zoals de OECD, het Parijsakkoord en de UNGP. Ondanks de overvloed aan afkortingen en richtlijnen zal ik dit deel beknopt houden, maar ik zal wel kort uitleggen waarom deze relaties interessant zijn.
 • Aan de slag met CSRD: Naast het begrijpen van de structuur van de CSRD, zal ik vooral een stappenplan presenteren: waar kan een bedrijf beginnen en hoe pak je de verschillende stappen aan? Een speciale focus zal liggen op de dubbele materialiteitsanalyse. Ook zal ik praktijkvoorbeelden presenteren en van het onderdeel materialiteitsanalyse een interactief onderdeel maken, zodat deelnemers actief betrokken worden bij het begrijpen van dit concept.