Impact strategie

Impact maken daar waar de impact het meest waardevol is

Als organisatie maak je integraal deel uit van de maatschappij en heb je raakvlakken met meer duurzaamheidsthema's dan je in eerste instantie zou denken. Hierbij gaat het niet alleen om de directe impact, zoals materiaal hergebruik en CO2-neutrale bedrijfsvoering, maar ook om de indirecte en daarmee minder voor de hand liggende impact. Zo heeft samenwerking met leveranciers een grote impact op de toekomstbestendigheid van de gehele keten. Je kunt de efficiëntie in de keten vergroten (economische duurzaamheid), zorgen voor leefbare lonen (sociale duurzaamheid) en samen investeren in een klimaat neutrale bedrijfsvoering (ecologische duurzaamheid)

Middels een grondige en analytische aanpak breng ik de raakvlakken van de bedrijfsvoering met verschillende duurzaamheidthema's in kaart, waarbij de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties worden meegenomen. Wanneer zowel de risico's en kansen op ecologisch, sociaal en economisch vlak in beeld zijn, kan er een gerichte focus worden aangebracht. Dit vormt een solide basis voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en is in lijn met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Resultaat

  • Stakeholder analyse: Inzicht in de verwachtingen en invloed van diverse belanghebbenden van de organisatie
  • Impactanalyse: Inzicht in de raakvlakken van de bedrijfsvoering met de verschillende duurzaamheidsthema's
  • Inside-out en Outside-in analyse: Inzicht in impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu en andersom
  • Strategie en ambitie:  Gezamenlijk ontwikkelen van de strategie op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met een heldere ambitie