Implementatie MVO-beleid

Doelstellingen, projecten en medewerkers met passie voor duurzaamheid

De transitie naar een positieve impact op de wereld vraagt om verandering in balans tussen economische, ecologische en sociale duurzaamheid.  Het betrekken van medewerkers is daarbij essentieel. Dit begint met het vaststellen van doelstellingen op bedrijfs-, product-, en ketenniveau.  Dit proces vereist vaak een initiële nulmeting om de huidige positie van de organisatie te bepalen. Denk hierbij aan life cycle analyses (LCA), inzicht in CO2e uitstoot en inzicht in de keten. Hierbij is het verzamelen van uitgebreide gegevens vanuit verschillende afdelingen noodzakelijk. 

Met behulp van dit inzicht kunnen doelstellingen worden geformuleerd die helder, haalbaar en in lijn te zijn met de strategie. In samenwerking met medewerkers wordt beoordeeld welke projecten kunnen worden gestart en welke bijdrage van elk individu daarvoor wordt verwacht. Hierbij deel ik mijn passie en bevorder ik de ontwikkeling van een duurzame cultuur binnen de organisatie. 

Resultaat

  • Inzicht huidige positie van de organisatie aan de hand van nulmetingen
  • Doelstellingen op bedrijfs-, product-, en ketenniveau
  • Overzicht van projecten die worden geïnitieerd
  • Medewerkers met passie voor duurzaamheid