Waarom is MVO belangrijk voor jouw organisatie?

1. Wet- en regelgeving zal de aandacht op zowel ecologische als sociale duurzaamheid versterken

Wet- en regelgeving legt steeds meer nadruk op zowel ecologische als sociale duurzaamheid. Het is daarom voor organisaties en bedrijven van essentieel belang om aan de slag te gaan met duurzaamheidsinitiatieven om te voldoen aan deze nieuwe normen. 

De wet- en regelgeving kan direct of indirect (bijvoorbeeld als leverancier) van invloed zijn op de onderneming. Enkele belangrijke (aanstaande) wetgevingen en richtlijnen zijn:

  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • (Vrijwillige) richtlijnen Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
  • EU wetgeving tegen ontbossing
  • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)
  • Nationale Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wetten (IMVO)

2. Toenemende duurzaamheidsbeoordelingen vanuit B2B-klanten

In het huidige zakelijke klimaat. waar maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds centraler staat, groeit de vraag naar transparant bewijs van duurzame bedrijfspraktijken. Dit bewijs kan worden uitgevraagd via externe platforms zoals Ecovadis, Amfori en Sedex, waarbij gebruikt wordt gemaakt van gestandaardiseerde beoordelingen en audits met betrekking tot duurzaamheid 

Door proactief met ecologische en sociale duurzaamheid aan de slag te gaan, vergroot een organisatie niet alleen de kans op het aantrekken van waardevolle B2B-klanten, maar positioneert ze zich ook als een koploper in maatschappelijk verantwoord ondernemen.

3. Het bevordert een veerkrachtige bedrijfsvoering 

In een geglobaliseerde toeleveringsketen worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met verschillende uitdagingen en onzekerheden. Duurzaamheidsinitiatieven spelen een essentiële rol bij het verminderen van deze risico's en het bevorderen van een veerkrachtige bedrijfsvoering. 

Een concreet voorbeeld hiervan is de invloed van klimaatverandering op de beschikbaarheid van grondstoffen. Maar ook ethische kwesties zoals een leefbaar inkomen hebben invloed op de toekomstbestendigheid van de keten.

Het streven naar een ecologisch en sociaal gezonde keten is daarmee niet alleen een morele plicht, maar tevens een strategische maatregel om de veerkracht van de toeleveringsketen te versterken en voorbereid te zijn op uitdagingen van de toekomst. 

4. Een duurzame reputatie is van meerwaarde voor klanten en talenten

In een tijdperk waarin maatschappelijk bewustzijn toeneemt, worden bedrijven steeds meer beoordeeld op hun inzet voor duurzaamheid. Dit heeft directe invloed op het aantrekken van zowel nieuw talent als het behouden en aantrekken van klanten. 

Werknemers voelen zich meer aangetrokken tot bedrijven die niet alleen streven naar winst, maar ook naar een positieve bijdrage aan de samenleving en het milieu. Aan de andere kant zijn consumenten en klanten steeds kritischer bij het maken van aankoopbeslissingen. Een duurzaam imago kan het vertrouwen van consumenten vergroten, wat resulteert in een grotere klantenloyaliteit en zelfs het aantrekken van nieuwe klanten. Dit versterkt de concurrentiepositie van de organisatie. 

5. Het maakt het verkrijgen van duurzaamheid labels mogelijk

Een duurzaamheid label fungeert als een transparant bewijs van de prestaties van een organisatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze labels versterken de geloofwaardigheid van een bedrijf en vergroten het vertrouwen van klanten en consumenten. 

Voor het verkrijgen van bijvoorbeeld het B-Corp label (Benefit Corporation) moet worden voldaan aan zowel ecologische als sociale vereisten. 

6. Geeft invulling aan de intrinsieke motivatie voor duurzaamheid

Het nastreven van maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit intrinsieke motivatie binnen een organisatie gaat verder dan enkel het voldoen aan externe verwachtingen. Het wordt vaak gedreven door een lange termijn visie en vereist een continue zoektocht naar de optimale balans tussen economische, ecologische en sociale duurzaamheid

7. Inzicht en kennis voorkomt greenwashing

Consumenten zijn steeds kritischer en in de praktijk zien we dat terug in een toenemend aantal greenwashingclaims. Het is daarom cruciaal voor bedrijven om eerlijk en transparant te communiceren over hun inzet voor duurzaamheid om reputatieschade te voorkomen. Dat vereist diepgaande kennis van het vakgebied zodat de claims kunnen worden gemaakt met het gewenste effect als resultaat en in lijn met de wet- en regelgeving.