Inspiratie en training

Introductie in duurzaamheid

Iedereen, ongeacht hun functie of rol, heeft de potentie om een positieve impact op de wereld te maken. Niet alleen via grote beslissingen, maar juist ook in kleine alledaagse handelingen schuilt de mogelijkheid om verandering teweeg te brengen. Vaak hebben zowel de organisatie als de medewerkers meer raakvlakken met duurzaamheid dan aanvankelijk gedacht. Dit varieert van dagelijkse handelingen, zoals de keuze voor de waterbesparende knop op het toilet, tot het maken van ontwerpkeuzes, het inspireren van klanten om duurzame keuzes te maken en het bepalen van de strategie. Het roept ook boeiende discussies op, omdat duurzaamheid gepaard gaat met complexe uitdagingen. Zo zorgt bijvoorbeeld plastic om een komkommer voor minder voedselverspilling, maar draagt het tegelijkertijd ook bij aan het behoud van single-use plastics. Welke keuze maak je?

Het creëren van een positieve impact begint met het bewust worden van de betekenis die elk individueel persoon binnen zijn/haar functie en de organisatie als geheel kan hebben, evenals de verwachtingen vanuit wet- en regelgeving.  Hoewel er technologisch al veel mogelijk is, ligt de sleutel bij onze eigen gedragsverandering. Tijdens een inspirerende sessie of training worden de begrippen duurzaamheid en MVO tastbaarder gemaakt, waarbij inzicht wordt gegeven in de mogelijkheden om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld. 

Resultaat

  • Begrippen duurzaamheid en MVO worden tastbaarder gemaakt
  • Overzicht van (aankomende) wet en regelgeving op het gebeid van duurzaamheid
  • Medewerkers worden aangemoedigd om binnen hun capaciteiten een positieve impact te maken